Friday, November 12, 2010

53rd

November 11, 2010

Happy birthday Pa!

Yun pa rin ang panalangin ko-- that we will be one as a family who submits under the Lordship of Christ Jesus.

Mahal ko kayo. Salamat po sa lahat-lahat...

:-)

No comments: