Tuesday, August 17, 2010

Ate Iya and Daddy Mamet


August 14, 2010 was Aliya Marga's 6th birthday. Ang aming panganay na pamangkin. Mahal na mahal namin yan! Happy bday ate Iyah!

August 16, 2010 was her daddy's (my brother Magat Sandulag) birthday. Ang diko ng aming pamilya! Happy bday diko! Mahal ka rin namin.

Hugs and kisses to both of you and to Kajel na extra sa picture!

Trivia: Marami kami sa family na August ang birthday. Hehe. Wala lang.

No comments: